طرح اینستاگرام لبنیاتی

  • طرح اینستاگرام لبنیاتی به نحوی طراحی شده که به راحتی می توانید در متن، نوشته های طرح، رنگبندی قالب، پس زمینه و همچنین در چیدمان طرح تغییرات دلخواه خودتان را اعمال کنید.
  • در طرح اینستاگرام لبنیاتی تمامی معیارهای چاپ شامل رنگ بندی مناسب، حاشیه اطمینان (برش بعد از چاپ) و فضای کافی برای درج متن رعایت شده است.
  • طرح اینستاگرام لبنیاتی با ویژگی های استاندارد توسط تیم حرفه ای پاویسا طراحی شده است.
  • طرح اینستاگرام لبنیاتی به صورت لایه باز طراحی شده و می توانیدآن را برای سایر مناسبت های مرتبط نیز ویرایش نموده و چاپ و استفاده کنید.
بستن