بنر بزرگداشت مشاغل و حرفه ها

  • بنر بزرگداشت مشاغل و حرفه ها به نحوی طراحی شده که به راحتی می توانید در متن، نوشته های طرح، رنگبندی قالب، پس زمینه و همچنین در چیدمان طرح تغییرات دلخواه خودتان را اعمال کنید.
  • در بنر بزرگداشت مشاغل و حرفه ها تمامی معیارهای چاپ شامل رنگ بندی مناسب، حاشیه اطمینان (برش بعد از چاپ) و فضای کافی برای درج متن رعایت شده است.
  • بنر بزرگداشت مشاغل و حرفه ها با ویژگی های استاندارد توسط تیم حرفه ای پاویسا طراحی شده است.
  • بنر بزرگداشت مشاغل و حرفه ها به صورت لایه باز طراحی شده و می توانیدآن را برای سایر مناسبت های مرتبط نیز ویرایش نموده و چاپ و استفاده کنید.
بستن